Om landegruppen

Formål

Landegruppen Bolivia har eksisteret siden 1998.
 Landegruppens formål er at styrke forbindelsen mellem adoptivfamilier med børn fra Bolivia og dermed skabe venskaber og udveksle erfaringer, samt skabe et netværk for børn adopteret fra Bolivia.

Landegruppen kan endvidere rådgive vedrørende adoption fra Bolivia og skabe kontakt mellem kommende adoptanter og familier der har adopteret.

Der afholdes hvert år et weekend-træf for landegruppens medlemmer. Træffet arrangeres på skift af medlemsfamilierne.

Som medlemmer af landegruppen kan optages familier (par og enlige), der har adopteret barn/børn fra Bolivia og familier, der er godkendt til adoption af boliviansk barn d.v.s. er opført på en Bolivia-liste hos en adoptionsformidlende organisation.

Adoptivbørn fra Bolivia kan også optages som medlemmer, når de er fyldt 15 år.