Myndigheder og organisationer

Adoption og Samfund

Paraplyorganisation hvis mål er at skabe de bedste betingelser for både adoptivforældre og adopterede, børn som voksne.

Klik her.

DIA – Danish International Adoption

DIA er Danmarks eneste adoptionsformidlingsorganisation. DIA formidler internationale adoptioner til danske adoptanter, når der ikke er andre muligheder for at gove barnet en familie med trygge, stabile og sociale realtioner i hjemlandet.

Klik her