Nyheder 2022

2/9-22

Indkaldelse til Generalforsamling

Boliviatræf 2022                    

Dagsorden til generalforsamling

Lørdag d. 17. september 2022 ca. Kl. 14:00

Se endeligt program for træffet. 

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Bestyrelsens beretning

4. Indkomne forslag: Senest 14 dage før generalforsamlingen skal forslag til diskussion være forelagt bestyrelsen.

5. Godkendelse af regnskab (regnskabsåret er kalenderåret)

6. Fastsættelse af kontingent.

7. Valg af bestyrelse, jf. vedtægternes § 5.

Claus Spaabæk er på valg; han vil gerne fortsætte som kasserer. Formand John Røschke og medlem af bestyrelsen Lars Svoger er ikke på valg i år.

8. Valg af revisor   

Revisor, Arne wermuth  – ønsker han at fortsætte.                                                                                                                          

9. Valg af arrangører til træf i 2023 og 2024 ?

10. Eventuelt